Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Ιωνική επίστεψη από επιτύμβια στήλη», Θρακικά Χρονικά, τχ. 36 ( 1981), σ. 60