Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Από τα αρχαιολογικά ευρήματα στα Άβδηρα] », Θρακικά Χρονικά, τχ. 36 ( 1981), σ. 59