Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Μαρία Σαρλά-Πεντάζου», Θρακικά Χρονικά, τχ. 36 ( 1981), σ. 58