Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Κώστας Β. Σπανός», Θρακικά Χρονικά, τχ. 36 ( 1981), σ. 57