Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Αικατερίνη Ασδραχά», Θρακικά Χρονικά, τχ. 36 ( 1981), σ. 49