Είστε εδώ

Παπαθανάση-Μουσιοπούλου Καλλιόπη, «Το χρονικό του Προξ. Πρακτορείου Ξάνθης 1877-1885», Θρακικά Χρονικά, τχ. 36 ( 1981), σ. 47-48