Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Η οδός Κωνσταντινουπόλεως (σήμερα Καραολή), το 1927 », Θρακικά Χρονικά, τχ. 36 ( 1981), σ. 40