Είστε εδώ

Παπαδόπουλος Μηνάς, «Σπίτι σε προσφυγικό δρόμο», Θρακικά Χρονικά, τχ. 36 ( 1981), σ. 41