Είστε εδώ

Κομνηνός-Σακάλογλου, «Ο δρόμος προς τη γέφυρα του Σαμακόβ, όπως ήταν κατά τη δεκαετία του 1950», Θρακικά Χρονικά, τχ. 36 ( 1981), σ. 39