Είστε εδώ

Παπαδόπουλος Μηνάς, «Καφενείο στην παλιά Ξάνθη», Θρακικά Χρονικά, τχ. 36 ( 1981), σ. 28