Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Το μουσικό τμήμα και το αθλητικό τμήμα του Μουσικογυμναστικού Συλλόγου Ορφεύς με τον αρχιμουσικό και το γυμναστή, το 1910», Θρακικά Χρονικά, τχ. 36 ( 1981), σ. 28-29