Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Το ρολόι της πόλης, πριν από το 1920», Θρακικά Χρονικά, τχ. 36 ( 1981), σ. 25