Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Το Μοναστήρι των Αγίων Ταξιαρχών», Θρακικά Χρονικά, τχ. 36 ( 1981), σ. 24