Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Ξάνθη, Μητροπολιτικός Ναός. Φωτογρ. Του 1930», Θρακικά Χρονικά, τχ. 36 ( 1981), σ. 23