Είστε εδώ

Παπαδόπουλος Μηνάς, «Το Α΄ Δημοτικό Σχολείο Ματσίνη, σήμερα», Θρακικά Χρονικά, τχ. 36 ( 1981), σ. 22