Είστε εδώ

Παπαδόπουλος Μηνάς, «Ταβάνι από το αρχοντικό Κουγιουμτζόγλου», Θρακικά Χρονικά, τχ. 36 ( 1981), σ. 20