Είστε εδώ

Παπαδόπουλος Μηνάς, «Η πόρτα του Δημαρχείου. Παλιά, αρχοντικό Ορφανίδη», Θρακικά Χρονικά, τχ. 36 ( 1981), σ. 19