Είστε εδώ

Ιωαννίδης Στέφανος, «Ξάνθη 1870-1920. Στοιχεία από την ιστορία της», Θρακικά Χρονικά, τχ. 36 ( 1981), σ. 11-42