Είστε εδώ

Παπαδόπουλος Μηνάς, «Ταβάνι του αρχοντικού Κουγιουμτζόγλου, Αντίκα 7, κοντά στη Μητρόπολη», Θρακικά Χρονικά, τχ. 36 ( 1981), σ. 10-11