Είστε εδώ

Μουσόπουλος Θανάσης, «Απόψεις. Πολιτιστική ζωή στην Ξάνθη 1950-1980», Θρακικά Χρονικά, τχ. 36 ( 1981), σ. 7