Είστε εδώ

Χατζηνικολαΐδης Γιάννης, «Έξι ποιήματα. I. [Κάθε αχτίνα έχει φως]», Θρακικά Χρονικά, τχ. 35 ( 1979), σ. 108