Είστε εδώ

Χαραλαμπάκης Χριστόφορος, «Διαλεκτολογία και Λογοτεχνία. Ιδιωματικά στοιχεία σε θράκες λογοτέχνες», Θρακικά Χρονικά, τχ. 35 ( 1979), σ. 98-107