Είστε εδώ

Μουσόπουλος Θανάσης, «Το θρακικό τραγούδι. Δείγματα αποκαλυπτικού φιλελληνισμού: Samuel Baud-Bovy», Θρακικά Χρονικά, τχ. 35 ( 1979), σ. 76-78