Είστε εδώ

Μουσοπούλου Ευγενία, «Δίπτυχο», Θρακικά Χρονικά, τχ. 34 ( 1978), σ. 59