Είστε εδώ

Θανόπουλος Μ., «Μέρες '75», Θρακικά Χρονικά, τχ. 34 ( 1978), σ. 59