Είστε εδώ

Τεκτονίδης Επαμεινώνδας Χ., «Το Καβακλί της Ανατολικής Ρωμυλίας. Ήθη – Έθιμα – και Γλωσσάρι », Θρακικά Χρονικά, τχ. 32 ( 1976), σ. 49-65