Είστε εδώ

Σιούτης Παναγιώτης, «Δυο ποιήματα. Ι. [Ήρθες στον ύπνο μου και πάλι]», Θρακικά Χρονικά, τχ. 31 ( 1974), σ. 74