Είστε εδώ

Σιούτης Παναγιώτης, «Δυο ποιήματα. ΙΙ. [Ο πόλεμος που άρχισες]», Θρακικά Χρονικά, τχ. 31 ( 1974), σ. 74