Είστε εδώ

Ιωαννίδης Στέφανος, «Το Στοιχειό. Διήγημα», Θρακικά Χρονικά, τχ. 31 ( 1974), σ. 73-74