Είστε εδώ

Ιωαννίδης Στέφανος, « Οι Σαλτιμπάγκοι. Διήγημα», Θρακικά Χρονικά, τχ. 31 ( 1974), σ. 70-72