Είστε εδώ

Κίτσος Θαλής, «Αμερική», Θρακικά Χρονικά, τχ. 31 ( 1974), σ. 69