Είστε εδώ

Ιωαννίδης Στέφανος, «Τα αποτελέσματα», Θρακικά Χρονικά, τχ. 31 ( 1974), σ. 68