Είστε εδώ

Ζιτσαία Χρυσάνθη, «Γ. Αφιέρωμα στην πνευματική Κύπρο. Μια μελέτη και ένα γράμμα ποιητικό. Ο Παλαμάς για την Κύπρο και η Κύπρος για τον Παλαμά», Θρακικά Χρονικά, τχ. 31 ( 1974), σ. 58-59, 62