Είστε εδώ

Ζιτσαία Χρυσάνθη, «Γ. Αφιέρωμα στην πνευματική Κύπρο. Μια μελέτη και ένα γράμμα ποιητικό. Γράμμα στην Κυρήνεια», Θρακικά Χρονικά, τχ. 31 ( 1974), σ. 60-62