Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Εικόνα 34. Κέντημαν», Θρακικά Χρονικά, τχ. 31 ( 1974), σ. 57