Είστε εδώ

Μακεδών Θεόφιλος, «Α. Στοιχεία από την εκπαιδευτική ιστορία της Ξάνθης. Αφιέρωμα στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Η Σχολική μας Zωή. Το περιοδικόν μας, 1927. Ξάνθη», Θρακικά Χρονικά, τχ. 31 ( 1974), σ. 27-28