Είστε εδώ

Σωματεία Ξάνθης, «Α. Στοιχεία από την εκπαιδευτική ιστορία της Ξάνθης. Αφιέρωμα στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Το ψήφισμα και το υπόμνημα των Σωματείων της Ξάνθης προς τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος τον Μάιο του 1920», Θρακικά Χρονικά, τχ. 31 ( 1974), σ. 24-25