Είστε εδώ

Δούκας Θεόδωρος, «Α. Στοιχεία από την εκπαιδευτική ιστορία της Ξάνθης. Αφιέρωμα στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Η Σχολική μας Zωή. Το περιοδικόν μας, 1927. Αποσπάσματα», Θρακικά Χρονικά, τχ. 31 ( 1974), σ. 26