Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Φωτογραφία του 1912. [Ξάνθη]», Θρακικά Χρονικά, τχ. 31 ( 1974), σ. 16