Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Μερική άποψη Επιβατών (δυτικό μέρος)», Θρακικά Χρονικά, τχ. 30 ( 1973), σ. 98