Είστε εδώ

Μαμώνη Κυριακή, «Το έργο του Πολύδωρου Παπαχριστοδούλου», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 7, τχ. 27 (Καλοκαίρι 1967), σ. 129-133