Είστε εδώ

Μαμώνη Κυριακή, «Πολύδωρος Παπαχριστοδούλου (Σκίτσο σε νεώτερη ηλικία) », Θρακικά Χρονικά, τόμ. 7, τχ. 27 (Καλοκαίρι 1967), σ. 128