Είστε εδώ

Ακρίτας Τάκης, «Πολύδωρος Παπαχριστοδούλου (ο αμετανόητος Νοσταλγός της Θράκης)», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 7, τχ. 27 (Καλοκαίρι 1967), σ. 134-137