Είστε εδώ

Ανδριώτης Νικόλαος Π., «Πολύδωρος Παπαχριστοδούλου. Ο Ζωγράφος της Θρακικής ζωής (Αποσπάσματα)», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 7, τχ. 27 (Καλοκαίρι 1967), σ. 125-128