Είστε εδώ

Ιωαννίδης Στέφανος, «Μνήμη Πολύδωρου Παπαχριστοδούλου», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 7, τχ. 27 (Καλοκαίρι 1967), σ. 119-120