Είστε εδώ

«Περιεχόμενα», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 7, τχ. 27 (Καλοκαίρι 1967), σ. (εσώφυλλο), (έσω οπισθόφυλλο)