Είστε εδώ

Θρακικά Χρονικά, «[Αναβολή δημοσίευσης]», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 7, τχ. 27 (Καλοκαίρι 1967), σ. 120