Είστε εδώ

Δημάδης Κωνσταντίνος Α., «Για τη θέση της αρχαίας Πιστύρου. Ο Προυσίας είχε περάσει στη Θράκη; (Πρώτη ανακοίνωση)», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 7, τχ. 26 (Απρίλιος 1967), σ. 111-113