Είστε εδώ

Θρακικά Χρονικά, «Σημ. Θρ. Χρ.», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 7, τχ. 26 (Απρίλιος 1967), σ. 110