Είστε εδώ

Παναγιωτούνης Πάνος Ν., «Α΄ Πανελλήνιο Λογοτεχνικό Συνέδριο. Εισηγήσεις. Προβλήματα λογοτεχνών και λύσεις των», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 7, τχ. 25 (Ιανουάριος 1967), σ. 27-20